Vår vision med Photogether

Bakgrund

I dagens yngre generationer har foto på kort tid blivit en ny form av vardaglig kommunikation, en social kanal. En tydlig kontrast till hur foto användes och konsumerades för bara några år sedan. Det har saknats en brygga mellan det traditionella och det nya, den vill vi bygga.

Photogether är inte en fotofestival i mängden. Istället för att begränsas till det klassiska upplägget, huvudsakligen baserat på utställningar, ämnar Photogether ta ett större grepp och inkludera den sociala aspekten.

Foto är för alla, oavsett ambitioner. Det är den mest tillgängliga konstformen, som alla kan anamma, det vill vi fira!

Framtiden

2016 introducerades Photogether genom en mindre pilotfestival. Succén gav motivation att utveckla idén till ett bredare projekt, där Photogether inte enbart är begränsat till en årlig festival, utan ett social nätverk inom foto.

Ensam är inte alltid starkast och Photogether’s framtid ska byggas tillsammans. Med mindre arrangemang utspridda över hela året och landet är alla välkomna med idéer och engagemang, som sedan får sin final i en årlig festival.

Vill du vara arrangör i din stad?